מדיניות ביטול עסקה

 לכל מוצר/שירות באתר מדיניות ביטול משלו- אנא הקפידי לקרוא היטב את הפרטים

עסקה אשר תבוטל עד 18 יום מראש- יוחזר הכסף פחות עמלת חברת הסליקה והאשראי. ביטול עסקה שנעשתה באתר תחייב את הלקוחה ב-5% עמלת חברת סליקת האשראי. נכון לשירותי יום סטיילינג אישי והזמנות אישיות, אלא אם ציון אחרת בדף המוצר

בביטול של 17 יום לפני מועד השירות הנקבע, לא ינתן כל החזר כספי 

מובהר כי בהרשמה לסדנאות או קבוצות למידה לא ינתן זיכוי ולא ניתן יהיה לבטל את התשלום ו/או ההשתתפות עד 21 יום ממועד הסדנה/קבוצת הלמידה, שכן קבוצה נפתחת לפי כמות מינימום של משתתפות

עוד מובהר כי לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות

  מוצר/שירות שנרכש במבצע ניתן להחליף באחר או לקבל תמורתו זיכוי באתר בלבד. אין אפשרות לקבל עבורו החזר כספי

לא יינתן זיכוי כספי למי שלא הקלידה נכון קוד קופון. האחריות על הזמנת הקופון באמצי התשלום על המשתמשת בלבד 

החזר כספי על אחריות קורס יינתן עד למועד שנקבע ונכתב פר מוצר/שירות, פחות החלק היחסי שנוצל ועמלת סליקת אשראי בגובה של 5%. הודעה להפסקת השירות ודרישת תשלום חזרה תישלח בכתב ל'גאלה סטייל' עד למועד שמצויין שאפשרי

ביצוע הזמנות דרך האתר

על הלקוחה להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק.  יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. עם ביצוע ההזמנה ע"י הלקוחה, תבוצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע"י חברות האשראי, ייצרו עם הלקוחה קשר. פרטי ההזמנה כפי שהזינה הלקוחה בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי העסק יהוו ראייה לנכונות דרך הפעולה. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי, תקבל הלקוחה הודעה מתאימה על כך והיא תידרש למסור אמצעי תשלום אחר. יודגש כי האתר יהיה זכאי שלא לאשר הזמנה של לקוחה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו הבלעדי כמו במקרים בהם יש מחדל העלול לפגוע באתר או בעובדי האתר, או במידה ויש חשד לעבירה על חוק מדינת ישראל. לאחר שנמסרו הפרטים, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת הלקוחה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח ללקוחה עדכונים באמצעות הדואר האלקטרוני. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים וחידושים באתר

 

שירות הלקוחות

לכל שאלה או בירור ניתן לפנות לשירות הלקוחות של האתר במייל

gala@galastyle.co.il

תקנון

 • גאלה סטייל' הינו אתר האינטרנט של הסטייליסטית גאלה רחמילביץ, המציג שירותי סטיילינג, ייעוץ, הפקה ואופנה

 • לקוחה שביצעה רכישה / הזמנה דרך האתר או השתמשה באתר מסכימה עם תקנון זה, לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או הנהלת האתר ו/או בעלי האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה

 • האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתו הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת

 • התמונות באתר הינן עבודות של גאלה רחמילביץ' וצוות 'גאלה סטייל' ואין לעשות בהן כל שימוש. כמו כן התמונות להמחשה בלבד

 • האתר עושה ככל יכולתו לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והאתר לא ישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן

 • כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ אלא אם צויין אחרת

 • הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלמת את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב הלקוחה לפי המחירים המעודכנים

 • הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך

 • תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים

 • הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוחה כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה

 • ניתן להסיר את ההרשמה מרשימת התפוצה במייל באמצעות הקלה על הלינק להסרה המופיע בכל מייל שנשלח כפרסומת

 • התקנון כתוב בלשון נקבה, אך הכוונה הינה גם לזכר

 

אחריות האתר

האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרום למשתמשת ו/או לגולשת ו/או למזמינה ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. במידה ונפלה טעות בתיאור השירות/המוצר, לא יחייב הדבר את האתר ו/או את הנהלת האתר. בכל מקרה לא ישא האתר באחריות כלשהי העולה על ערך שירות/מוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי

 

שמירה על סודיות

האתר אינו שומר מספרי כרטיסי אשראי ובמידה ויהיה צורך בזיכוי כספי תצטרך הלקוחה לספק שוב את פרטי האשראי. האתר משתמש בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיו. האתר שומר את המידע הבסיסי של פרטי הלקוח ודרכי התקשרות. שמירת מידע זה הינו לצורך שירות לקוחות לאותו לקוח בלבד, ולא משמש לצרכים אחרים. חברת הסליקה הנותנת שירותי סליקה באתר הינה חברת קארדקום וחברת יו-פיי. במעמד ההזמנה, קרי הזנת פרטי כרטיס האשראי, מופעלים אמצעי אבטחה מגוונים, הפועלים על בסיס טכנולוגיית זיהוי, אימות, קידוד והצפנה מהמתקדמות בעולם, כך שאת יכולה לגלוש, להזמין מוצרים ולמסור את פרטיך בביטחון מלא. האתר לא יעביר כל מידע לקוחות לאף גורם צד ג